Blog

Home » Blog

Display code syntax in WordPress post

Wordpress staat niet toe dat er code geplaatst wordt in een post. Door gebruik te maken van de SyntaxHighlighter plugin is het eenvouding om code syntax op te nemen in posts. Bovenstaande krijg je door het volgende in je post op te nemen. Je hoeft je geen zorgen te maken over html entiteiten etc. De code wordt automatisch opgemaakt om te tonen.       De volgende talen worden ondersteund: actionscript3 bash clojure coldfusion cpp csharp css delphi erlang fsharp diff groovy html javascript java javafx matlab (keywords only) objc perl php text powershell python r ruby scala sql vb xml Zonder de "language" parameter wordt er geen syntax gehighlight en wordt het standaard als tekst getoond. Configuratie ... Read more

Starting up database events

Wordt de event viewer gevuld met SQL Server events die melding doen van "Starting up database <databasename>", dan komt dat doordat de AutoClose option op True staat. Databases aangemaakt met SQL Express staan standaard op AutoClose = True. Bij de overige versies van SQL Server staat AutoClose standaard op False. Met de volgende code wordt in de database de AutoClose functie op False gezet en ook het Recovery model wordt direct op "Simple" gezet. Read more

WordPress verschillende sidebars gebruiken bij blog posts

Een veelgestelde vraag van Wordpress gebruikers is of het mogelijk is om meerdere blogs te gebruiken op één website. Met andere woorden, is het mogelijk om posts te verdelen over meerdere pagina's. Dit kan gerealiseerd worden door twee (of meer) categorieën aan te maken en daaronder je categoriestructuur per pagina op te bouwen. In het navigatiemenu wordt vervolgens een link geplaatst naar de categorie pagina (categorypage). Hierdoor worden alleen de posts die onder die betreffende categorie vallen getoond. Om er voor te ... Read more

Blogengine 3.1.1.1 dashboard admin redirects to login

When you login as admin you are redirected to the login page in stead of the dashboard admin page. All other pages as Blogs, Content, Users, etc. is working fine. This is due to an error in the SQL set-up script. Add "View dashboard" rights to the administrator role. If this fails too, you can add the ViewDashboard for the administrators role in the SQL table [be_RightRoles]. Note, you have to restart IIS to overrule cached items. Read more