Tools

Home » Producten » Tools

Tweetbot

De tweetbot is een tool die te gebruiken is voor diverse doeleinden. De essentie van de tweetbot is het geautomatiseerde verwerken van inkomende tweets of het geven van antwoorden op inkomende tweets. De tweetbot kan een uitbreiding vormen op de klantenservice van een bedrijf, het zoeken naar een product assisteren, als een extra kanaal om gegevens te verzamelen of de twitteraar mee te laten doen aan een spel. De tweetbot houdt een twitter account in de gaten en kan reageren op ... Read more